Počas nášho pôsobenia sme dostali priestor vo viacerých médiách porozprávať o sebe a o našej práci. Sme veľmi vďačné za podporu a za každú platformu, ktorá sa rozhodla dať nám možnosť, nech nás je počuť. Prečítajte si a pozrite si niečo o nás, o tom ako sme začali, čo sú pre nás najväčšie úspechy a aké máme plány do budúcna.